Semesterprojekt indenfor temaet: Dynamik i organisationer og innovationssystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med semesterprojektetet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset problemstilling inden for semestrets tema. Projektet kan bearbejde en teoretisk problemstilling eller en praktisk-teoretisk problemstilling.

I modulet skal den studerende selvstændigt med vejledning fra en udpeget vejleder: udarbejde problemformulering, foretage metodevalg, litteratursøgning, analyse og kritisk selvevaluering af resultatet.

Læringsmål

Viden

  • om relevante empiriske og/eller teoretiske problemstillinger indenfor semestrets tema.
  • om metoder og teorier til at analysere problemstillinger indenfor semestrets tema.

Færdigheder

  • til at identificere og definere et relevant forskningsspørgsmål indenfor semestrets tema.
  • til at dokumentere og reflektere over de anvendte forskningsmetoder.
  • til at analysere forskningsspørgsmålet ud fra relevant litteratur og data.
  • til at evaluere resultaterne og diskutere implikationer.
  • til skriftlig og mundtlig fremstilling af forskningsspørgsmålet, metoderne, analysen og konklusionerne på akademisk niveau.

Kompetencer

  • til at initiere, styre og gennemføre problemorienteret projektarbejde.
  • til at koordinere egne ressourcer til at løse komplekse faglige problemstillinger.
  • til at tage ansvar for egen faglig læring og udvikling.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper af en eller flere studerende. De(n) studerende får tilknyttet en vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt indenfor temaet: Dynamik i organisationer og innovationssystemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject within the Theme of the Semester: Dynamics of Organisations and Systems of Innovation
ModulkodeKAEØK20179
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet