Semesterprojekt indenfor temaet: Innovationssystemer og virksomheders forretningsudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med semesterprojektet er at give den studerende mulighed for at analysere en afgrænset problemstilling inden for innovation og forretningsudvikling. Projektet kan bearbejde en teoretisk problemstilling eller en praktisk-teoretisk problemstilling og kan sætte emnet i national og international kontekst.

I modulet skal den studerende selvstændigt i samarbejde med en udpeget vejleder: udarbejde problemformulering, foretage metodevalg, litteratursøgning, analyse og kritisk selvevaluering af resultatet.

Læringsmål

Viden

  • om relevante empiriske og/eller teoretiske problemstillinger indenfor semestrets tema.
  • om metoder og teorier til at analysere problemstillinger indenfor semestrets tema.

Færdigheder

  • til at identificere og definere et relevant. forskningsspørgsmål indenfor semestrets tema
  • til at dokumentere og reflektere over de anvendte forskningsmetoder.
  • til at analysere forskningsspørgsmålet ud fra relevant litteratur og data.
  • til at evaluere resultaterne og diskutere implikationer.
  • til skriftlig og mundtlig fremstilling af forskningsspørgsmålet, metoderne, analysen og konklusionerne på akademisk niveau.

Kompetencer

  • til at initiere, styre og gennemføre problemorienteret projektarbejde.
  • til at koordinere egne ressourcer til at løse komplekse faglige problemstillinger.
  • til at tage ansvar for egen faglig læring og udvikling.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper af en eller flere studerende. De(n) studerende får tilknyttet en vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

10 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt indenfor temaet: Innovationssystemer og virksomheders forretningsudvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject within the Theme of the Semester: Innovation Systems and Business Development of Firms
ModulkodeKAEØK20175
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogEngelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig
CensornormEkstern

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet