Creative Genius Semester

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har til formål at udvide den studerendes kompetence indenfor kreativitet og originalitet i henhold til egen faglighed. Den studerende vil blive bedre til at udvikle ny indsigt i eget fagfelt, samt få en forståelse for kreativitet som fagfelt i sig selv. Den studerende vil herved blive bedre til at anvende eksisterende faglighed fra bachelor/kandidat studium på en kreativ måde, samt at bidrage til eksisterende faglighed/praksis med originale ideer.

På grund af sikring af den pædagogiske kvalitet samt kapacitetsbegrænsninger udbydes maksimalt 34 pladser pr. år. Da der er tale om et tværfagligt forløb på tværs af universitetets forskellige faglige grene, er det ikke muligt at fastsætte faglige kriterier som udvælgelseskriterier. Tildeling af pladserne foregår derfor ved lodtrækning.

Læringsmål

Viden

Den studerende forventes at have følgende viden ved gennemførelse af modulet. Den studerende skal:

 • forstå kreativitet som noget grundlæggende for nytænkning, læring og udvikling
 • forstå hvad kreativ tænkning er og hvad det indebærer
 • have viden om hvordan man bliver mere kreativ
 • have viden om hvordan man opbygger et kreativt miljø
 • have viden om hvordan man skaber impact indenfor egen profession
 • forstå de vigtigste barrierer for at skabe impact
 • forstå den sociale, økonomiske og samfundsmæssige impact af et kreativ geni og dets ideer
 • have viden om den etiske dimension af at skabe impact
 • have viden om konceptet for et kreativ geni
 • forstå forbindelsen mellem kreativ metode, skabelsen af kreativ geni og det at lave en impact

Færdigheder

Den studerende forventes at have følgende færdigheder ved gennemførelse af modulet. Den studerende skal kunne:

 • anvende kreative metoder til at udvikle læring om verden (“what is”).
 • anvende kreative metoder til at udvikle potentiale om verden ("what might be").

Kompetencer

Den studerende forventes at have følgende kompetencer ved gennemførelse af modulet. Den studerende skal kunne:

 • arbejde kreativt med problemudvikling og problemløsning.
 • planlægge, anvende og gennemføre kreative processer.
 • deltage nærværende i en kreativ proces.
 • planlægge og gennemføre strategier og praksisser for at forøge egen kreativitet.
 • planlægge og gennemføre strategier og praksisser for at forøge andres kreativitet.
 • være i stand til at få andre med på sine ideer og til at videreudvikle dem.
 • være i stand til at lave en impact i relevant kontekst inden for egen profession.
 • være i stand til at overtale andre om egne ideer på kommando.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Der er krav om minimum 80 % deltagelse i undervisningen som forudsætning for, at den studerende kan aflægge prøve.

Prøver

Prøvens navnCreative Genius Semester
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCreative Genius Semester
ModulkodeKAEØK201713
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet