Semesterprojekt

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet at studerende, der påbegynder modulet, har bestået 1. og 2. semester på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med modulet er at give den studerende mulighed for at analysere en problemstilling inden for uddannelsens kerneområder.

I semesterprojektet skal den studerende definere og analysere en problemstilling inden for uddannelsens kerneområder. Projektet kan bearbejde en teoretisk problemstilling eller en praktisk-teoretisk problemstilling. Projektet kan gennemføres i samarbejde med en virksomhed eller anden organisation. Projektet forventes gennemført i tæt samarbejde med et relevant forskningsmiljø. Emnet for semesterprojektet vælges af den studerende og godkendes af linjekoordinatoren.

Læringsmål

Viden

  • identificere videnskabelige problemstillinger inden for uddannelsens kerneområder med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.
  • reflektere over problemstillinger inden for viden, innovation og entrepreneurship på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

  • til at identificere og definere et relevant forskningsspørgsmål indenfor uddannelsens kerneområder.
  • til at dokumentere og reflektere over de anvendte forskningsmetoder.
  • til at analysere forskningsspørgsmålet ud fra relevant litteratur og data.
  • til at evaluere resultaterne og diskutere implikationer
  • til skriftlig og mundtlig fremstilling på akademisk niveau af forskningsspørgsmålet, metoderne, analysen og konklusionerne.

Kompetencer

  • til at initiere, styre og gennemføre problemorienteret projektarbejde.
  • til at koordinere egne ressourcer til at løse komplekse faglige problemstillinger.
  • til at tage ansvar for egen faglig læring og udvikling.

Undervisningsform

Problemorienteret projektarbejde i grupper af en eller flere studerende. De(n) studerende får tilknyttet en vejleder.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSemesterprojekt
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSemester project
ModulkodeKAEØK201712
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår og Forår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet