Projekorienteret studieforløb

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det er anbefalet at studerende, der påbegynder modulet, har bestået 1. og 2. semester på kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (innovation og entrepreneurship).

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Målet med modulet er, at den studerende kan omsætte indlæringen fra 1. og 2. semester i et virksomhedsprojekt som en forløber for kandidatafhandlingen i det efterfølgende semester.

Et projektorienteret studieforløb er en mulighed for at kombinere teorier og metoder fra uddannelsen med praksis i virksomheder og organisationer. Et projektorienteret studieforløb finder sted ved danske eller udenlandske virksomheder, institutioner og myndigheder i Danmark eller i udlandet eller ved internationale organisationer lokaliseret i Danmark eller i udlandet. Studieforløbet skal have et uddannelsessigte, og de arbejdsopgaver, der indgår, skal være af akademisk karakter.

Et projektorienteret studieforløb afsluttes med udarbejdelse af en erfaringsrapport og en projektrapport. Projektrapporten tager udgangspunkt i de konkrete opgaver inden for innovation og entrepreneurship, som den studerende har været med til at løse i virksomheden eller organisationen. Projektrapporten, der danner udgangspunkt for eksamen, skal dokumentere de teoretiske og metodiske overvejelser, der ligger bag opgavernes løsning samt vurdering og valg mellem alternative løsninger.

Læringsmål

Viden

 • identificere videnskabelige problemstillinger inden for feltet og med udgangspunkt i de faglige kvalifikationer opnået på 1. og 2. semester.
 • reflektere over problemstillinger inden for innovation og entrepreneurship på et videnskabeligt grundlag.

Færdigheder

 • anvende teorier inden for innovation og entrepreneurship på konkrete problemstillinger, enten fra et empirisk eller teoretisk udgangspunkt.
 • udvælge relevant teori, metode og redskaber og på videnskabeligt grundlag opstille løsningsmodeller.
 • formidle forskningsbaseret viden.
 • diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger med både fagfæller og ikkespecialister.

Kompetencer

 • styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.
 • planlægge og udvikle udviklingsprojekter inden for innovation og entrepreneurship.
 • foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng.
 • selvstændigt igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar.
 • argumentere på et videnskabeligt grundlag.
 • selvstændigt tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Projektarbejdet, herunder problemformulering, metodevalg og litteratursøgning, foretages selvstændigt af den studerende i samarbejde med en udpeget vejleder, som godkender den endelige problemformulering.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProject-based intership
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS30
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject-based intership
ModulkodeKAEØK201711
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogEngelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerKandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi, cand.merc.
StudienævnStudienævn for Erhvervsøkonomi
InstitutAalborg University Business School
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet