Tekstproduktion

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Tekstproduktion omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • tekstproduktion.

Læringsmål

Viden

  • om tekstproduktion ud fra såvel teoretiske som praktiske indfaldsvinkler
  • om problemstillinger vedrørende tekstproduktion i en samfundsmæssig kontekst.

Færdigheder

  • i at analysere de sproglige virkemidler i forskellige faglige tekstgenrer
  • i at producere forskellige typer fagtekster
  • i at reflektere over egen tekstproduktion.

Kompetencer

  • til at vurdere genrekonventioner og -brud i forskellige samfundsmæssige kontekster
  • til at inddrage teoretiske argumenter for sproglige valg i egen tekstproduktion
  • til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling inden for faget tekstproduktion.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTekstproduktion
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelText production
ModulkodeKADANSK2417
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet