Sprogfilosofi

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Sprogfilosofi omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • sprogfilosofi.

Læringsmål

Viden

  • om hovedtræk i analytisk og kontinental sprogfilosofi
  • om forholdet mellem sprog og virkelighed
  • om sprogets betydning for menneskets tanke- og handleverden
  • om forholdet mellem sprogfilosofi og de sprogvidenskabelige områder semantik og pragmatik.

Færdigheder

  • i at analysere forholdet mellem sprog og virkelighed med udgangspunkt i analytisk eller kontinental sprogfilosofi
  • i at afkode sprogvidenskabelige teksters forhold til henholdsvis analytisk og kontinental sprogfilosofi.

Kompetencer

  • til at vurdere de sprogvidenskabelige konsekvenser af et udgangspunkt i enten kontinental eller analytisk sprogfilosofi
  • til at formidle og argumentere for forholdet mellem sprog og virkelighed med udgangspunkt i forskellige sprogfilosofiske retninger
  • til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling inden for faget sprogfilosofi.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSprogfilosofi
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPhilosophy of Language
ModulkodeKADANSK2415
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet