Medier og kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Medier og kultur omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • medier og kultur.

Læringsmål

Viden

  • om samspillet mellem medier og kultur ud fra såvel teoretiske som analytiske indfaldsvinkler
  • om problemstillinger vedrørende medier og kultur anskuet i en international sammenhæng.

Færdigheder

  • i at analysere komplekse relationer mellem mediernes udvikling og deres kulturelle indvirkning
  • i at analysere mediekulturer på et videnskabeligt niveau med særligt fokus sociale konsekvenser af ældre og nyere medier.

Kompetencer

  • til at vurdere de sociale konsekvenser af ældre og nyere medier fra mikro- til makroniveau
  • til at inddrage mediernes kulturelle betydning i sociokulturelle sammenhænge
  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for medier og kultur.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedier og kultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia and Culture
ModulkodeKADANSK2414
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet