Medieformidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Medieformidling omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • medieformidling.

Læringsmål

Viden

  • om medieringens formmæssige indflydelse på kommunikation af indhold
  • om forskellige digitale platformes anvendelse i medieformidling og kommunikation
  • om afsender- og modtagerforhold for forskellige medietyper.

Færdigheder

  • i praktisk at anvende og udvikle målrettet kommunikation under inddragelse af viden om modtageren
  • i praktisk formidling af specifikt indhold under hensyntagen til mediernes og platformenes udtryksformer
  • i at tilrettelægge en formidlingsopgave målrettet en defineret målgruppe via en specifik platform.

Kompetencer

  • til at planlægge praktisk medieformidling med særligt fokus på modtagerposition og udtryksformer
  • til at vurdere konsekvenserne af valg af medieplatform ift. medieformidling
  • til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for medieformidling.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMedieformidling
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig og praktisk formidlingsopgave på højst 5 sider og en praktisk medieproduktion. Hjemme- og formidlingsopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMedia Dissemination
ModulkodeKADANSK2413
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet