Litteratur og kultur

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Litteratur og kultur omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • litteratur og kultur.

Læringsmål

Viden

  • om samspillet mellem litteratur og kultur ud fra såvel teoretiske som analytiske indfaldsvinkler
  • om problemstillinger vedrørende litteratur og kultur anskuet i en nordisk sammenhæng.

Færdigheder

  • i at betjene sig af videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til fagområdet litteratur og kultur
  • i at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder i relation til fagområdet litteratur og kultur samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller
  • i at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger vedrørende fagområdet litteratur og kultur med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

  • til at forstå et bredt spektrum af praktiske, teoretiske og historiske tilgange inden for litteratur og kultur
  • til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for litteratur og kultur.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLitteratur og kultur
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLiterature and Culture
ModulkodeKADANSK2412
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet