Diskurs, identitet og magt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Diskurs, identitet og magt omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • diskurs, identitet og magt.

Læringsmål

Viden

  • om samspillet mellem diskurs, identitet og magt ud fra såvel teoretiske som analytiske indfaldsvinkler
  • om problemstillinger vedrørende diskurs, identitet og magt anskuet i en global sammenhæng.

Færdigheder

  • i at analysere komplekse relationer mellem diskurs, identitet og magt
  • i at analysere diskurs, identitet og magt på et videnskabeligt niveau med særligt fokus på samfundsmæssige konsekvenser af forskellige (multimodale) diskurser.

Kompetencer

  • til at vurdere de samfundsmæssige konsekvenser af forskellige diskurser fra mikro- til makroniveau
  • til at inddrage (multimodale) diskursers samfundsmæssige betydning i sociokulturelle sammenhænge
  • til selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling inden for faget diskurs, identitet og magt.

Undervisningsform

Se studieordningens § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDiskurs, identitet og magt
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøve består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDiscourse, Identity, and Power
ModulkodeKADANSK2410
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet