Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Den studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som frit vælges inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialeemnet skal godkendes af studienævnet.
Emnet forelægges studienævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur mv. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

 • om den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
 • om fortrolighed med videnskabelige principper
 • detaljeret viden om det valgte emne og om relevant tidligere forskning på området
 • om indgående teoretisk og metodisk funderet forståelse af emnet
 • forståelse af det valgte emnes placering og betydning i en bredere danskfaglig og tværfaglig sammenhæng.

Færdigheder

 • i selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til relevant teori og metode
 • i problemafgrænsning og selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til emnerelevante teorier og metoder
 • i kritisk og selvstændigt at anvende relevante teorier og metoder inden for et eller flere af fagets hovedområder
 • i problemanalyse.

Kompetencer

 • til at perspektivere kandidatspecialets videnskabelige emneområde
 • til at søge, analysere og anvende viden inden for uddannelsens område
 • til at fremstille komplekse faglige emner i en velargumenteret og velformuleret form
 • til at reflektere over en praktisk anvendelse af den i specialet opnåede viden og indsigt.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Kombineret skriftlig og mundtlig prøve.
Prøven foregår som en samtale mellem den eller de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den eller de studerende udarbejdet kandidatspeciale.
Kandidatspecialet må højst være på 55-70 sider (v/ 1 studerende), 100-120 sider (v/ 2 studerende) og 145-170 sider (v/ 3 studerende).

Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af kandidatspecialet.

Normeret prøvetid: 45 min. pr. studerende, dog højst 1½ time, inkl. votering og karaktergivning.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKADANSK2407
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet