Danskfagets didaktik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet Danskfagets didaktik omfatter kursusundervisning inden for fagområdet:

  • danskfagets didaktik.

Læringsmål

Viden

  • om centrale teoretiske og praktiske tilgange til danskundervisning, herunder forståelse for samspillet mellem fagligt indhold, forskellige læringsformer og læringsindsigt
  • om mundtlige, skriftlige og digitale virkemidler i danskundervisningen
  • om vigtige aspekter af danskfagets historiske udvikling.

Færdigheder

  • i at tilrettelægge et modtager- og institutionsbevidst undervisningsforløb inden for litteratur-, sprog- og/eller medievidenskab
  • i selvstændigt at udvikle et læringsforløb med særligt fokus på faglige mindstekrav og praktisk kontekst
  • i at inddrage forskellige udtryksformer, praktisk tekstarbejde og digitale metoder i danskundervisningen.

Kompetencer

  • til løbende at inddrage eleverne/modtagerne i refleksioner over tilrettelæggelsen af danskundervisningen
  • til at arbejde tekstbaseret med elevernes udviklings- og erkendelsesproces
  • til at etablere forløb, hvor eleverne lærer praktisk formidling gennem produktion af tekster.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDanskfagets didaktik
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80% tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave på højst 7 sider. Hjemmeopgavens selvvalgte emne og afgræsning skal ligge inden for modulbeskrivelsens faglige rammer og skal på forhånd aftales med og godkendes af en underviser.
Opgaven bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDidactics of Danish
ModulkodeKADANSK2406
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet