Praksisforløb (Kommunikation)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet omfatter et praksisforløb, typisk af længere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant ekstern institution, organisation eller virksomhed.
Den pågældende institution, organisation eller virksomhed skal godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

  • om kommunikation og formidling i en relevant danskfaglig kontekst
  • om et særligt selvvalgt praksis- og erhvervsorienteret emneområde.

Færdigheder

  • i at omsætte danskfaglig viden til en relevant erhvervsorienteret praksis
  • i at planlægge og gennemføre et formidlingsforløb under hensyntagen til målgruppen, den kommunikative kontekst og institutionens rammer
  • i at omsætte og tilpasse danskfaglige stofområder til en formidlingsmæssig og institutionel sammenhæng.

Kompetencer

  • til at reflektere over formidlingsforløbets effektivitet samt generelt at evaluere formidlingsforløbets danskfaglige relevans
  • til at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af formidlingsforløbet til relevant teori (fx institutions- eller kommunikationsteori)
  • til at reflektere over forholdet mellem tilegnede kompetencer og disses oversættelse til og brug i praksissammenhænge
  • til at formulere egne formidlingsmæssige færdigheder.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksisforløb (Kommunikation)
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.
Eksamensporteføljen skal dokumentere evne til planlægning, gennemførelse og evaluering af et formidlingsforløb. Porteføljen skal demonstrere evne til at anvende danskfaglig viden og teorier om formidling i en relevant kontekst samt at redegøre for og forklare de opnåede erfaringers samspil med det teoretiske grundlag.
Den skriftlige redegørelse må være på mindst 4 og højst 6 sider.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Course (Communication)
ModulkodeKADANSK2405
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet