Praksisforløb (Undervisning)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik


Modulet omfatter praktisk anvendelse af den studerendes danskfaglige kompetencer i en undervisningsmæssig sammenhæng.
Det indbefatter et praksisforløb, normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant undervisningsinstitution (fortrinsvist gymnasieskolen).
Den pågældende undervisningsinstitution skal godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

  • om generel læringsteori, faglig formidling og didaktik
  • om faglig formidling af dansk litteratur-, sprog og/eller medievidenskab i en undervisningsmæssig sammenhæng.
  • om danskfaglige teorier om formidling i en relevant undervisningsorienteret kontekst samt om de opnåede erfaringers samspil med det teoretiske grundlag.

Færdigheder

  • i at planlægge og gennemføre undervisningsforløb i praksis under hensyntagen til undervisningens kontekst samt målgruppen og målgruppens lærings- og receptionsforudsætninger
  • i at præsentere danskfaglige stofområder og problemstillinger på en nuanceret, overbevisende og tilgængelig/overskuelig måde under inddragelse af relevante medieredskaber.

Kompetencer

  • til at reflektere over undervisningsforløbets effekt samt generelt at evaluere et undervisnings- og læringsforløb
  • til at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af undervisningsforløbet til relevant teori (fx læringsteori og didaktisk teori)
  • til at reflektere over forholdet mellem tilegnede kompetencer og disses oversættelse til og brug i en undervisningsmæssig praksissammenhæng
  • at formulere egne undervisningsmæssige færdigheder.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksisforløb (Undervisning)
Prøveform
Skriftlig
Prøven har form af en eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.
Eksamensporteføljen skal dokumentere evne til planlægning, gennemførelse og evaluering af et undervisningsforløb. Porteføljen skal demonstrere evne til at anvende danskfaglig viden og teorier om formidling i en relevant kontekst samt at redegøre for og forklare de opnåede erfaringers samspil med det teoretiske grundlag.
Den skriftlige redegørelse må være på mindst 4 og højst 6 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Course (Teaching)
ModulkodeKADANSK2404
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet