Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier omfatter et projektbaseret studie i et selvvalgt emne inden for danskuddannelsens tre fagområder, litteratur, sprog og medier, som relateres til danskfaglige praksissammenhænge.

Der udbydes kursusundervisning inden for mindst to af fagområderne, og studiet udarbejdes i tilknytning til et eller flere af dem, ligesom relevant erfaring og viden fra Projektorienteret forløb inddrages i studiet.

Læringsmål

Viden

 • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
 • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde og viden om relevant tidligere forskning på området
 • den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder
 • danskfaglige teorier om formidling i en relevant praksisorienteret kontekst.

Færdigheder

 • selvstændigt at formulere, analysere og belyse et teoretisk og empirisk relevant problem
 • at tilrettelægge og på eksemplarisk vis gennemføre projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemstilling
 • at relatere projektarbejdets vidensproduktion til et gennemført eller forestillet formidlingsforløb i praksis under hensyntagen til formidlingens kontekst samt målgruppens lærings- og receptionsforudsætninger.

Kompetencer

 • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
 • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt
 • at reflektere over effekten af det gennemførte eller forestillede formidlingsforløb og dets relation til projektarbejdets vidensproduktion
 • selvstændigt at fortsætte egen faglige udvikling inden for danskfagets hovedområder litteratur, sprog og medier.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPraksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Praksistonet projekt i litteratur, sprog eller medier (Practice oriented project in Literature, Language or Media).

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet projekt.

Sidetal: Projektet skal være på mindst 20 sider og må højst være på 25 sider pr. studerende, mindst 25 sider og højst 35 sider ved individuelt udarbejdede projekter. Heraf skal ⅓ af projektets omfang omhandle det valgte emnes relation til praksissammenhænge.
Normeret prøvetid: 30 min. pr. studerende plus 15 min. til gruppen.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractice oriented project in Literature, Language or Media
ModulkodeKADANSK2212
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet