Kandidatspeciale

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende udarbejder et kandidatspeciale om et emne, som han/hun vælger frit inden for uddannelsens rammer. Kandidatspecialeemnet godkendes af studienævnet.

Emnet forelægges studienævnet i form af en kort, foreløbig problemformulering, begrundelse for emnevalget, forslag til litteratur mv. Ved godkendelsen fastsættes en frist for afleveringen af kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

 • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
 • fortrolighed med videnskabelige principper
 • detaljeret viden om det valgte emne og om relevant tidligere forskning på området
 • indgående teoretisk og metodisk funderet forståelse af emnet
 • forståelse af det valgte emnes placering og betydning i en bredere danskfaglig og tværfaglig sammenhæng.

Færdigheder

 • selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til relevant teori og metode
 • problemafgrænsning og til selvstændig anvendelse af og kritisk stillingtagen til emnerelevante teorier og metoder
 • kritisk og selvstændigt at anvende relevante teorier og metoder inden for et eller flere af fagets hovedområder
 • problemanalyse.

Kompetencer

 • at perspektivere kandidatspecialets videnskabelige emneområde
 • at søge, analysere og anvende viden inden for uddannelsens område
 • at fremstille komplekse faglige emner i en velargumenteret og velformuleret form.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
En ekstern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Kandidatspeciale (Master’s Thesis).

Prøven foregår som en samtale mellem den/de studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet kandidatspeciale.

Sidetal: Kandidatspecialet må højst være på 70 sider pr studerende, højst 80 sider ved individuelt udarbejdede specialer.
Resume: Der udarbejdes et resume på engelsk på mindst 1 og højst 2 sider. Resumeet indgår i helhedsvurderingen af kandidatspecialet.
Normeret prøvetid: 45 min.
ECTS30
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster’s Thesis
ModulkodeKADANSK2205
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet