Projekt i litteratur, sprog eller medier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • den teoretiske og empiriske baggrund for den valgte problemstilling
  • detaljeret viden om det i projektet behandlede fagområde og viden om relevant tidligere forskning på området
  • den i projektet behandlede teori og de i projektet valgte metoder.

Færdigheder

  • selvstændigt at formulere, analysere og belyse et teoretisk og empirisk relevant problem
  • at tilrettelægge og på eksemplarisk vis gennemføre projektarbejdets vidensproduktion med udgangspunkt i den valgte problemstilling.

Kompetencer

  • at anvende de i projektet valgte metoder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
  • at formidle projektarbejdets resultater systematisk og overskueligt, såvel skriftligt som mundtligt
  • selvstændigt at fortsætte egen faglige udvikling inden for danskfagets hovedområder litteratur, sprog og medier

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt i litteratur, sprog eller medier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Projekt i litteratur, sprog eller medier (Project in Litterature, Language or Media).

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i et af den/de studerende udarbejdet projekt.

Sidetal: Projektet skal være på mindst 15 sider og må højst være på 20 sider pr. studerende, højst 30 sider ved individuelt udarbejdede projekter.
Normeret prøvetid: 20 min. pr. studerende plus 10 min. til gruppen.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject in Litterature, Language or Media
ModulkodeKADANSK2204
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet