Kritikhistorie

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • teoretiske og metodiske aspekter ved fagområdet Kritikhistorie
  • kritikhistorie anskuet i en nordisk kontekst.

Færdigheder

  • at betjene sig af videnskabelige metoder og redskaber samt mestre generelle færdigheder, der knytter sig til fagområdet kritikhistorie
  • at vurdere og vælge blandt videnskabelige teorier, metoder, redskaber og generelle færdigheder i relation til fagområdet kritikhistorie samt på et videnskabeligt grundlag opstille nye analyse- og løsningsmodeller.
  • at formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger vedrørende fagområdet kritikhistorie med både fagfæller og ikke-specialister.

Kompetencer

  • at styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller
  • selvstændigt at igangsætte og gennemføre fagligt og tværfagligt samarbejde og påtage sig professionelt ansvar
  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKritikhistorie
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
En intern skriftlig individuel opgave i Kritikhistorie (History of Literary Criticism).

Prøven består i tilfredsstillende aktiv deltagelse i kursusundervisningen, som her defineres ved mindst 80 % tilstedeværelse samt udarbejdelse af de af underviseren fastsatte skriftlige og/eller mundtlige aktiviteter som en del af kurset.

Reeksamen har form af en skriftlig hjemmeopgave, hvis emne aftales med en underviser. Opgavebesvarelsen må højst være på 10 normalsider. Besvarelsen bedømmes af eksaminator.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelHistory of Literary Criticism
ModulkodeKADANSK208
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet