Projektorienteret forløb

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omfatter introduktion til generel læringsteori, danskfagets didaktik samt praktisk formidlingsteknik.

Modulet omfatter desuden et forløb inden for det valgte fagområde, normalt af kortere varighed, gennemført i tilknytning til en relevant institution, organisation eller virksomhed. Den pågældende institution, organisation eller virksomhed godkendes af studienævnet.

Læringsmål

Viden

  • det i modulet behandlede fagområde samt beherskelse af de til fagområdet knyttede kompetencer og færdigheder.
  • danskfaglige teorier om formidling i en relevant projektorienteret kontekst samt de opnåede erfaringers samspil med det teoretiske grundlag.

Færdigheder

  • at planlægge og gennemføre formidlingsforløb i praksis under hensyntagen til formidlingens kontekst samt målgruppen og målgruppens lærings- og receptionsforudsætninger
  • at præsentere danskfaglige stofområder og problemstillinger på en nuanceret, overbevisende og tilgængelig/overskuelig måde under inddragelse af relevante medier.
     

Kompetencer

  • at reflektere over formidlingsforløbets effekt samt generelt at evaluere formidlings-, undervisnings- og læringsforløb
  •  at relatere planlægning, gennemførelse og vurdering af formidlingsforløbet til relevant teori (fx læringsteori og didaktisk teori)
  •  at reflektere over forholdet mellem tilegnede kompetencer og disses oversættelse til og brug i praksissammenhænge.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektorienteret forløb
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i: Projektorienteret forløb (Practical Application Module).
Prøven har form af en eksamensportefølje samt en skriftlig redegørelse for porteføljens indhold.

Eksamensporteføljen skal dokumentere evne til planlægning, gennemførelse og evaluering af et formidlingsforløb.
Porteføljen skal demonstrere evne til at anvende danskfaglig viden og teorier om formidling i en relevant kontekst samt at redegøre for og forklare de opnåede erfaringers samspil med det teoretiske grundlag.

Den skriftlige redegørelse skal være på højst 6 sider.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPractical Application Module
ModulkodeKADANSK203
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet