Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet behandler centrale emner inden for aktuel dansk og nordisk forskning på det litteratur-, medie- og/eller sprogvidenskabelige område. I relation til kurset udbydes der et aktuelt forskningsbaseret emnekursus med relation til et eller flere af danskfagets hovedområder litteratur, medier og sprog.

Læringsmål

Viden

  • aktuelle danske og nordiske forskningsemner inden for litteratur, medier og/eller sprog
  • relevant teori og metode i forhold til de behandlede emner og problemstillinger
  • viden om dansk og nordisk litteratur, mediekultur og/eller sprog i en større international kontekst.

Færdigheder

  • at afgrænse og belyse et emne systematisk samt arbejde med komplekse problemstillinger
  • at forstå, beskrive, analysere og fortolke litteratur, sprog og/eller medier inden for forskellige genrer
  • at vurdere litterære, mediemæssige og/eller sproglige fænomeners betydning i en videre historisk og kulturel kontekst.

Kompetencer

  • at kombinere viden og færdigheder fra fagets områder på en bevidst, kritisk og reflekteret måde
  • at kommunikere sikkert og hensigtsmæssigt såvel skriftligt som mundtligt på korrekt dansk med opmærksomhed på den akademiske genre og målgruppe.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEmnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning
Prøveform
Skriftlig og mundtlig
En intern kombineret skriftlig og mundtlig prøve i Emnekursus i aktuel dansk og nordisk forskning (Subject Study in Contemporary Danish and Scandinavian Research).

Prøven foregår som en samtale mellem den studerende, eksaminator og censor med udgangspunkt i den af den studerende udarbejdede opgave. Den skriftlige opgave vægtes 2/3 og den mundtlige eksamination 1/3.

Den skriftlige opgave har form af en bunden hjemmeopgave, hvor den studerende på baggrund af modulet besvarer det eller de udleverede spørgsmål inden for fagområdet. Opgavebesvarelsen udarbejdes individuelt.

Sidetal: Opgavebesvarelsen skal være på mindst 12 og højest 15 sider.
Prøvetid: 30 min. inkl. votering og meddelelse af karakter.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSubject Study in Contemporary Danish and Scandinavian Research
ModulkodeKADANSK202
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet