Aktuelle danskfaglige teorier og metoder

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet omhandler aktuelle teoretiske og metodiske tilgange inden for danskfagets litteratur-, medie- og/eller sprogvidenskabelige områder. Den studerende præsenteres for nyere, overordnede teoridannelser med betydning for mindst to af fagets tre områder og indføres i teoretisk og metodisk arbejde på et refleksivt niveau. Desuden introduceres den studerende til interdisciplinært fokus på teori- og metodevalg.

Mål

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om nyere danskfaglige teorier og metoder og videnskabelig indsigt i de teoretiske og metodiske valgs indflydelse på analysens resultater. Den studerende skal opnå færdigheder i at identificere og løse litteratur-, medie- og/eller sprogvidenskabelige teoretiske og metodiske problemstillinger, ligesom faget skal give kompetencer til selvstændigt at videreudvikle og reflektere over egen teoretisk og metodisk praksis.

Læringsmål

Viden

  • viden om aktuelle danskfaglige litteratur-, medie- og sprogvidenskabelige teorier og metoder samt nyere forskning heri
  • indsigt i forholdet mellem valg af teori og metode og konsekvenserne for danskfaglig analyse af litteratur, medier og/eller sprog
  • forståelse af interdisciplinære teoretiske og metodiske valgs betydning for den videnskabelige praksis.

Færdigheder

  • på et videregående niveau at anvende danskfagets videnskabelige metoder
  • på et videregående niveau at arbejde teori- og metodebevidst med litteratur, medier og/eller sprog
  • kritisk vurdering af nyere danskfaglige tilgange til litteratur, medier og sprog.

Kompetencer

  • at identificere aktuelle teoretiske og metodiske problemstillinger og udvikle løsningsmodeller til disse
  • på et videregående niveau at reflektere over egen teoretiske og metodiske praksis
  • selvstændigt at tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

Se studieordningen § 17.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAktuelle danskfaglige teorier og metoder
Prøveform
Skriftlig
En intern skriftlig prøve i Aktuelle danskfaglige teorier og metoder (Contemporary Theories and Methods in Scandinavian Studies).

Prøven har form af en bunden 3-dages skriftlig hjemmeopgave, der skal dokumentere den studerendes evne til på et videnskabeligt niveau at identificere og løse teoretiske og metodiske problemstillinger.

Den skriftlige hjemmeopgave skal være på højst 7 normalsider.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Alle skriftlige og alle elektroniske hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelContemporary Theories and Methods in Scandinavian Studies
ModulkodeKADANSK201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i dansk og (sidefagstitel)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet