Kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan gøre rede for kulturarvsbegrebets forskellige og skiftende betydninger og reflektere over lovgivnings- og forvaltningsmæssige rammer og praksisser inden for kulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker.

Indhold
Kurset indeholder en introduktion til begrebet kulturarv, dets historie og aktuelle betydninger. Der gives en historisk gennemgang af centrale offentlige arkivalske og museale kulturarvsinstitutioner – fra renæssancens kunstkamre og brevkister til i dag. Der gives endvidere en introduktion til de lovgivningsmæssige rammer for udøvelse af kulturarvsog informationsforvaltningspolitikker på internationalt, statsligt, regionalt og kommunalt plan og for håndhævelse og beskyttelse af national kulturarv. Endelig diskuteres de lovgivningsmæssige rammer for brug af kulturarven. (ophavsret m.m.).

I undervisningen fokuseres på kulturarvsbegrebets skiftende historiske betydninger og anvendelser i specifikke kontekster, herunder specielt hvordan immateriel og materiel kulturarv er blevet anvendt af forskellige aktører i en lokal, national og/eller global kontekst. Herudover diskuterer undervisningen de museale og arkivalske institutioners relationer til deres omverden.

Pensum er på ca. 1.000 sider

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden inden for udviklingen af kulturarvsbegrebet,
  • gøre rede for og demonstrere forståelse for principper og historie bag arkivdannelse og museale samlinger,
  • gøre rede for og reflektere over sammenhænge mellem lovgivning og praksisser på kulturarvs- og informationsforvaltningsområdet,
  • foretage en analyse af et eller flere eksempler på brug af kulturarv,
  • formidle resultatet af analysen.

Undervisningsform

Undervisningen foregår som en kombination af seminarer, oplæg fra studerende og øvelser

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKulturarvs- og informationsforvaltningspolitikker
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, bunden, individuel 7-dagesprøve (ugeopgave) inden for en arkiv- eller museumshistorisk problematik. Prøven tager udgangspunkt i det fælles pensum og evt. supplerende materiale, der vedlægges opgaveformuleringen.

Opgavens omfang: Max. 15 normalsider
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCultural Heritage and Information Management Policies
ModulkodeKAALH20171
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet