Museal kommunikation: Udstilling og formidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan identificere og analysere forskellige former for museale udstillinger og diskutere valgte museale formidlingsformer i forhold til bestemte målgrupper.

Indhold
Det overordnede fokus for dette kursus er museet og dets formidling. Den studerende lærer at ’læse’ og analysere museale udstillinger ud fra forskellige optikker. Forskellige kurateringsprincipper samt kommunikationsformer og – medier præsenteres og diskuteres. Desuden diskuteres forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse, og hvordan dette forhold forløses i praksis.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden om museale kurateringsprincipper, kommunikationsformer- og medier.
  • ’læse’ og analysere museale udstillinger ud fra forskellige optikker.

Færdigheder

  • Identificere og analysere forskellige kommunikationsformer og –medier, der kan bringes i anvendelse i museal formidling, i forhold til bestemte målgrupper,
  • diskutere forskellige former for museal kommunikation i krydsfeltet mellem oplevelsesøkonomi og samfundsmæssig dannelse og kritisk vurdere, hvordan dette forhold forløses i praksis.

Kompetencer

  • identificere og analysere forskellige kommunikationsformer og -medier i forhold til bestemte målgrupper.
  • fremlægge en sådan identifikation og analyse i skriftlig form.

Undervisningsform

Forelæsninger, oplæg fra studerende og øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Pensum er på ca. 800 siders litteratur, samt internetbaseret kommunikation, udstillinger og andre ikke-skriftlige kilder, svarende til i alt ca. 1.000 sider

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMuseal kommunikation: Udstilling og formidling
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, bunden ugeopgave, der besvares individuelt, og som kan forudsætte et besøg på et museum.

Opgavens omfang: Max. 12 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMuseum Communication: Exhibition and Dissemination
ModulkodeKAAHL22M6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet