Arkivsystemer og -processer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan demonstrere viden om og forståelse for digital og analog informationshåndtering, arkivdannelse, bevaring og kassation, samt anvende teorier og metoder inden for området i en både dansk og international kontekst. 

Indhold
Undervisningen i modulet "Arkivsystemer og -processer", "Arkiver og informationsstrukturer" og "Kulturhistoriske formidlingspraksisser" udgør et sammenhængende hele, hvor udgangspunktet er den analoge og digitale arkivalske livscyklus.

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og forståelse for centrale grundbegreber, teorier, metoder og praksisser inden for
  • informationshåndtering, arkivdannelse, bevaring og kassation, i en både dansk og international kontekst
  • demonstrere viden om og forståelse for lovgivning og standarder for administrative og historiske arkiver samt i både offentligt og privat regi.

 

Færdigheder

  • kritisk vurdere og tage stilling til konkrete bevarings- og kassationsbeslutninger,
  • relatere beskrivelser af en konkret arkivfaglig praksis til den relevante kontekst.
  • diskutere praksis i forhold til relevant arkivlovgivning, standarder mv., samt målsætninger og strategiske overvejelser i organisationen

Kompetencer

  • udarbejde teoretisk og metodisk begrundet forslag til løsningsmodeller
  • igangsætte og gennemføre et projekt inden for en given tidsramme. Herunder reflektere over gruppeprocessens betydning for den endelige rapport.

Undervisningsform

Seminarer, workshops og øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArkivsystemer og -processer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig evaluering, der tager udgangspunkt i en projektrapport. Hvis projektrapporten er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præsentation. Projektrapporten kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Projektrapportens omfang: Max. 25 normalsider for 1 studerende. Hvis projektrapporten skrives som gruppeprojekt er maximum på 35 sider for 2 studerende, 45 sider for 3 studerende og 55 sider for 4 eller 5 studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 30 minutter for 1 studerende. Ved projektrapporter udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 30 minutter + 10 minutter per studerende nr. 2-5.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i projektrapporten og 2) en eksamination.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFile Systems and Processes
ModulkodeKAAHL22M5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet