Projekt (historie)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan selvstændigt formulere en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling og gennemføre en analyse.

Indhold
Den studerende tilknyttes forskningsenheden CEPS – Kulturmøder i historien eller CHI – Samtidshistorisk forskningsenhed.

Det faglige indhold i projektet aftales med vejlederen fra den valgte forskningsenhed. Arbejdet med projektet munder ud i en videnskabelig artikel.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • Demonstrere viden om et selvvalgt historisk emne.

Færdigheder

  • selvstændigt formulere og afgrænse en historiografisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling.
  • kritisk vurdere og vælge analysemodel og gennemføre en analyse-

Kompetencer

  • formidle resultatet af analysen i form af en videnskabelig artikel.

Undervisningsform

Projektet drøftes løbende med vejlederen. Derudover skal den studerende arbejde selvstændigt.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt (historie)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Peer-review af artiklen i form af en mundtlig evaluering. Hvis artiklen er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Artiklen kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Artiklens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende, 20 sider for 2 eller flere studerende.

Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter for 1 studerende. Ved artikler udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 45 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.

Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i artiklen og 2) en eksamination.
Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject (History)
ModulkodeKAAHL22M11
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum udgøres af den litteratur, den studerende anvender i arbejdet med projektet (ca. 1.500 sider).