Arkiver og informationsstrukturer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Den studerende kan demonstrere viden om og forståelse for informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse – i forhold til både analoge og digitale arkiver, samt anvende teorier og metoder inden for området fra både dansk og international forskning og praksis.

Indhold
Undervisningens omdrejningspunkt er relationer mellem informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse, dvs. hvordan registreres, gemmes og dokumenteres information (uanset medie) på en måde, som sikrer læsbarhed, genfinding og anvendelse af den information, et informationsobjekt indeholder? Hvordan beskrives og registreres informationsobjekter på en måde, der sikrer bevaring af informationer i deres kontekst og dermed giver mulighed for effektiv, sikker og kvalificeret udnyttelse af den information, informationsobjektet indeholder? Hvad er arkivskaberes og arkivers rolle i denne proces?

Arkivbeskrivelser, metadata, bevaringsstrategier, tilgængeliggørelse og anvendelse er centrale elementer i kurset. Desuden introduceres til design af informationsarkitektur. Teorier og metoder relateres til håndtering af både digitale og analoge arkivalier samt til international forskning og metode

Læringsmål

Viden

  • demonstrere viden om og forståelse for centrale teorier, metoder og praksisser inden for informationshåndtering, registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse uanset medie og i en både dansk og international kontekst.,

Færdigheder

  • kritisk vurdere og tage stilling til konkrete beslutninger om registrering, bevaring, anvendelse og tilgængeliggørelse.

Kompetencer

  • Den studerende kan formidle resultatet af analysen på en klar og præcis måde under overholdelse af fagets konventioner, således at tolkninger og argumentation klart dokumenteres i tekst såvel som litteraturliste og note apparat.

Undervisningsform

Seminarer og workshops, hvor stoffet relateres til og hvor der indgår øvelsesopgaver fra konkrete cases fra såvel offentlige som private arkiver og arkivskabere samt eksempler fra både dansk og internatonal praksis.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnArkiver og informationsstrukturer
Prøveform
Skriftlig
Skriftlig, bunden ugeopgave, der besvares individuelt.
Opgavens omfang: Max. 12 normalsider.
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelArchives and Information Structures
ModulkodeKAAHL20207
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet