Projekt (historie)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål
Men studerende kan selvstændigt formulere en historisk problemstilling og gennemføre en analyse, der tilvejebringer ny viden.

Indhold
Den studerende følger undervisningsudbud i før-moderne eller moderne historie. Det faglige indhold i projektet aftales med vejlederen fra den valgte forskningsenhed (CEPS eller CHI). Arbejdet med projektet munder ud i en videnskabelig artikel, der publiceres i et forskningstidsskrift eller på hjemmesiden for CEPS eller CHI.

Projektet kan være et forstudie til kandidatspecialet.

Læringsmål

Viden

  • Demonstrere viden om et selvvalgt historisk emne

 

Færdigheder

  • Selvstændigt formulere og afgrænse en historiskgrafisk og/eller videnskabsteoretisk problemstilling

Kompetencer

  • Kritisk vurdere og vælge analysemodel og gennemføre en analyse
  • formidle resultatet af analysen i form af en videnskabelig artikel

Undervisningsform

Projektet drøftes løbende med vejlederen. Derudover skal den studerende arbejde selvstændigt.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Pensum udgøres af den litteratur, den studerende anvender i arbejdet med projektet (1.500 - 2.000 sider).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjekt (historie)
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Peer-review af artiklen i form af en mundtlig evaluering. Hvis artiklen er udarbejdet af en gruppe, eksamineres gruppen samlet, men med individuel bedømmelse af den mundtlige præstation. Artiklen kan også skrives individuelt med individuel eksamination.

Artiklens omfang: Max. 15 normalsider for 1 studerende, 20 sider hvis artiklen skrives af 2 eller flere studerende.
Den mundtlige evaluerings omfang: Max. 45 minutter for 1 studerende. Ved artikler udarbejdet i grupper på 2 eller flere, eksamineres der i max. 45 minutter + 10 minutter for hver yderligere studerende.
Den mundtlige evaluering består af to dele: 1) en mundtlig præsentation med udgangspunkt i artiklen og 2) en eksamination.

Eksaminationen tager udgangspunkt i det samlede pensum.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProject (History)
ModulkodeKAAHL202013
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet