Skriftlig historieformidling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Mål:

Den studerende kan analysere forskellige kommunikationsstrategier og omsætte dem i praksis.

Indhold
Gennem udvalgte eksempler introduceres nogle af historieskrivningens forskelligartede genrer. Genrernes bagvedliggende kommunikationsstrategier i form af formål, målgruppe, opbygning og kvalitetskriterier gennemgås, og forskellige sproglige virkemidlers styrker og svagheder diskuteres i forhold til at formidle historisk viden til henholdsvis faghistorikere og ikke-specialister. En af de formidlingsformer, der diskuteres, er interviewartiklen, og de studerende introduceres derfor til interviewteknik.

Kurset indeholder desuden en række praktiske skriveøvelser, hvor den studerende skærper sin egen sprogbehandling og træner professionsrelaterede skriftlige formidlingsopgaver såsom pressemeddelelser, webkommunikation, herunder sociale medier, præsentationsfoldere, kronikker, debatindlæg, leksikonopslag, populærvidenskabelige artikler, videnskabelige artikler, drejebøger, og anmeldelser mv. Dele af modulet kan afvikles i samarbejde med en eller flere eksterne partnere.

Læringsmål

Viden

Den studerende kan efter at have gennemført modulet:

  • demonstrere viden om forskellige skriftlige formidlingsformer,
  • analysere sig frem til forskellige skriftlige formidlingsformers bagvedliggende kommunikationsstrategier og reflektere over deres styrker og svagheder,
  • udvikle en selvstændig kommunikationsstrategi for skriftlig historieformidling og omsætte dem i praksis.

Undervisningsform

Seminarer og praktiske øvelser.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkriftlig historieformidling
Prøveform
Aktiv deltagelse/løbende evaluering
Modulet bestås ved aktiv deltagelse, dvs. tilfredsstillende løsning af et antal øvelsesopgaver i tilknytning til undervisningen. Koordinator udmelder ved undervisningens start de nærmere regler for at bestå ved aktiv deltagelse.

Hvis den studerende ikke består ved aktiv deltagelse, afholdes en skriftlig re-eksamen af samme type og sværhedsgrad som øvelsesopgaverne.
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelWritten History Dissemination
ModulkodeKAAHL20172
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i historie
StudienævnStudienævn for Politik og Samfund
InstitutInstitut for Politik og Samfund
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Pensum er på ca. 500 sider.