Familieformueret

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Det anbefales, at den studerende har fulgt undervisningen i modulet Familie-og arveret.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

I familieformueretten behandles de formueretlige aspekter af ægteskabet, såvel mellem ægtefællerne og overfor omverdenen. Særligt fokus på ægtefælleskiftet og de materielle og processuelle regler herfor.  Undervisningsforløbet sigter mod at give den studerende en både akademisk og praktisk tilgangsvinkel til familieformueretten og ægtefælleskiftet og egner sig derfor særligt til studerende, der efter studiet ønsker at arbejde som dommer-, eller advokatfuldmægtig.

Faget er en overbygning på familie- og arveret på uddannelsens 3. semester, og omfatter reglerne om ægtefællernes formueordninger samt materielle og processuelle familieskifteretlige regler

Læringsmål

Viden

 • Den legale formeordning, ægtefællernes aftalemuligheder og grænser for aftalefriheden, herunder oprettelse af ægtepagter
 • Forholdet mellem ÆFL og RVL, herunder relevante overgangsregler
 • Vanskelige aktiver og passiver – herunder pensioner og forsikringers behandling ved skifte
 • Familieskiftets processuelle gennemførelse
 • Den kvantitative og kvalitative deling
 • Internationale skilsmisser

Færdigheder

 • Redegøre for væsentlige familieformueretlige og familieskifteretlige problemstillinger
 • Redegøre for overgangen og forskelle mellem retsvirkningsloven og ægtefælleloven
 • Formulere sig klart og velstruktureret om familieformueretlige og familieskifteretlige problemstillinger

Kompetencer

 • Kunne overføre familieformueretlig og familieskifteretlig teori og metoder på en given problemstilling
 • Kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur og fremkomme med begrundede løsninger på retlige problemstillinger inden for familieformueretten og familieskifteretten
 • Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske og praktiske problemstillinger.
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

 • Holdundervisning

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFamilieformueret
Prøveform
Mundtlig
20 mínutters mundtlig eksamen uden forberedelse
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMatrimonial property law
ModulkodeKA-JU-22-S50
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Linda Nielsen og Annette Kronborg, ”Skilsmisseret – de økonomiske forhold”, Karnov Group, nyeste udgave.
 • Dertil kommer relevante artikler (moodle), samt uddrag af betænkninger, mv.