Personskadeerstatningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Grundlaget og principperne for personskadeerstatning
 • Erstatningsberegningen ved fysiske og psykiske skader
 • Arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven
 • Patientforsikringen

Færdigheder

 • Korrekt anvende begreber og terminologi på området for personskader
 • Selvstændigt redegøre for gældende ret på området
 • Formulere sig klart og velstruktureret om personskadeerstatning
 • Anvende retskilder og juridisk metode på området.
 • Redegøre for de forskellige ansvarsgrundlag der kan begrunde et krav om personskadeerstatning
 • Redegøre for beviskravene til årsagssammenhæng i personskadeerstatningssager
 • Redegøre for betydningen af udtalelser fra offentlige myndigheder f.eks. Arbejdsskadestyrelsen og Retslægerådet
 • Redegøre for principperne for opgørelse af personskadekrav herunder samspillet mellem de erstatningsretlige og offentligretlige regler
 • Redegøre for i hvilket omfang 3. mand – f.eks. kommuner eller forsikringsselskaber – kan rejse krav mod en ansvarlig skadevolder
 • Reflektere kritisk analytisk over udvalgte problemstillinger

Kompetencer

 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for personskadeerstatning
 • Identificere relevante problemstillinger, som en konkret sag rejser
 • Reflektere kritisk analytisk over udvalgte problemstillinger
 • Kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne
 • Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersonskadeerstatningsret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutter pr. studerende x antal i gruppen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCompensation for Personal Injury
ModulkodeKA-JU-20-S6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Erstatningsansvarsloven med kommentarer af  Jens Møller, Michael Wiisbye, Karsten Høj seneste udg. 2020.  
 • Love og forarbejder til relevante love (oplyses forud for undervisningen)
 • Udvalgte domme (oplyses forud for undervisningen).
 • Artikler (oplyses forud for undervisningen)
 • Evt. udvalgte dele af den kommenterede erstatningsansvarslov
 • Der kan komme yderligere