Nordisk Processpil for Menneskerettigheder

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Deltagerne udvælges på baggrund af en et interview med fagansvarlige.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Processpillet foregår på dansk (og andre nordiske sprog) og behandler komplekse menneskeretlige problemstillinger med udgangspunkt i den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Omkring 13 hold fra forskellige danske og nordiske universiteter deltager. Holdene tæller typisk 5-6 deltagere/studerende. I Danmark har holdene traditionelt udgjort et samarbejde mellem større advokatfirmaer og universiteternes juridiske institutter. Konkurrencen afholdes på skift i de nordiske hovedstæder, og dommerpanelet består af dommere fra både Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol (EMD) og fra de nordiske højesteretter.

Opbygningen af konkurrencen:

 • Februar: Case offentliggøres
 • Marts: Aflevering af processkrifter
 • Ultimo april/primo maj: Forberedelse af mundtlige procedurer begynder
 • Juni: Selve konkurrencen afholdes i en nordisk hovedstad

Vinderen af konkurrencen går videre til endnu en konkurrence i Strasbourg. Denne foregår ved selve EMD, hvor det vindende hold fra Nordisk Processpil møder det vindende hold fra et tilsvarende processpil, der foregår på Balkan.

Deltagelse i processpillet vil give stor erfaring med at arbejde med menneskerettigheder og praksis fra EMD, men ligeså meget om juridisk metode, procesførelse generelt og mundtlig procedure i særdeleshed. Selve arbejdet med casen foregår i grupper af 5-6 deltagere, hvorfor man udfordres på at få en gruppe til at fungere og levere ud fra en PBL-tilgang. Som studerende vil man tilegne sig egenskaber, som også kan bruges udenfor menneskeretten, og få mulighed for at udvide éns netværk indenfor universitets- og advokatverden i Danmark og de øvrige nordiske lande.

Processkrifter på dansk skal udarbejdes af deltagerne, som også forventes at deltage aktivt i den mundtlige procedure. Det forventes, at deltagerne på holdet aktivt søger finansiering af bl.a. rejse og ophold ved fondsansøgninger, sponsorater m.v. Som et led i undervisningen, skal den studerende udarbejde processkrifter samt forberede og afholde mundtlig procedure. Der kræves en betydelig arbejdsindsats af deltagerne blandt andet i form af egen forberedelsestid og deltagelse i procedure, herunder rejseaktivitet.

Læringsmål

Viden

 • Komplekse aspekter af den europæiske menneskeret
 • Udarbejdelse af processkrifter
 • Gennemførelse af mundtlig procedure

Færdigheder

 • at definere og strukturere et juridisk problem i forbindelse med løsning af en fiktiv retlig situation
 • at identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter
 • efterfølgende at kunne udarbejde proces-skrifter
 • at argumentere ud fra en på forhånd given problemstilling
 • at procedere og mundtligt præsentere en argumentation

Kompetencer

 • anvende reglerne indenfor menneskeretten og den folkeretlige traktatret ved brug af juridisk metode  
 • udfærdige processkrifter, der præcist fremstiller retstillingen på det givne område
 • mundligt præsentere et juridisk synspunkt og argumentere klart og velstruktureret 
 • kvalificere juridiske problemstillinger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNordisk Processpil for Menneskerettigheder
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Processkrift
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNordic Human Rights Moot Court Competition
ModulkodeKA-JU-20-S5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet