Familieskifteret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Hvert år ender mange ægteskaber i separation og skilsmisse. I forbindelse med disse skilsmisser, skal der foretages et skifte. På dette kursus fokuseres netop på dette skifte og kurset egner sig derfor særligt til studerende, der efter studiet ønsker at arbejde som dommer- eller advokatfuldmægtig. Undervisningsforløbet sigter mod at give den studerende en både akademisk og praktisk tilgangsvinkel til skiftet. Faget er en overbygning på familie- og arveret og omfatter reglerne om ægtefællernes formueordninger samt materielle og processuelle familieskifteretlige regler.

Læringsmål

Viden

 • Familieskiftets processuelle gennemførelse
 • Forholdet mellem ÆFL og RVL
 • Vanskelige aktiver – herunder pensioner og forsikringers behandling på skiftet
 • Passiver
 • Værdiansættelse
 • Ægtefællernes aftalemuligheder og grænser for aftalefriheden
 • Den kvantitative og kvalitative deling
 • Internationale skilsmisser

Færdigheder

 • Redegøre for væsentlige familieformueretlige og familieskifteretlige problemstillinger
 • Redegøre for overgangen og forskelle mellem retsvirkningsloven og ægtefælleloven
 • Formulere sig klart og velstruktureret om familieformueretlige og familieskifteretlige problemstillinger

Kompetencer

 • Kunne overføre familieformueretlig og familieskifteretlig teori og metoder på en given problemstilling
 • Kunne kortlægge, analysere og vurdere lovgivning, retskilder og retslitteratur og fremkomme med begrundede løsninger på retlige problemstillinger inden for familieformueretten og familieskifteretten
 • Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske og praktiske problemstillinger.
 • Kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljøer

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Studenteraktiviteter som f.eks. oplæg

Herudover opnår den studerende begyndende viden, færdigheder og kompetencer inden for de i studieordningens § 16 nævnte generelle kompetencer vedrørende:

 • Formidling
 • Selvstændighed

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnFamilieskifteret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFamily and Divorce Law
ModulkodeKA-JU-20-S49
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!