Civilproces

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Modulet udbydes ikke til studerende der har haft civilproces på deres bacheloruddannelse.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med faget er at sætte de studerende i stand til at identificere og løse cilvilprocessuelle problemstillinger.

Faget indeholder de mest centrale civilprocesretlige problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • Domstolssystemets opbygning og aktører
 • Menneskerettigheder og EU-ret i civilprocessen
 • Dispositions- og forhandlingsprincippet
 • Domstolenes saglige og stedlige kompetence
 • Domstolenes internationale kompetence
 • Kumulation, gruppesøgsmål mv.
 • Sagsbehandlingen i første instans
 • Udeblivelse
 • Småsags- og inkassoproces
 • Anke og kære
 • Bevisførelse, herunder edition og sagkyndig medvirken
 • Sagsomkostninger
 • Retskraft

Færdigheder

 • Angive de civilprocessuelle grundprincipper
 • Identificere, kvalificere og vurdere civilprocessuelle spørgsmål
 • Redegøre for indholdet af civilprocessuelle regler, herunder både nationale og internationale civilprocessuelle regler
 • Formulere sig klart og velstruktureret om procesretlige spørgsmål og anvende korrekt procesretlig terminologi

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på civilprocessuelle spørgsmål
 • Erhverve og anvende viden om domstolssystemet og de civilprocessuelle regler, herunder forholde sig kritisk og selvstændigt til civilprocessen og sætte civilprocessen i en bredere samfundsmæssig kontekst
 • Afgøre og vurdere civilprocessuelle spørgsmål, hvorunder både nationale og internationale civilprocessuelle regler tages i betragtning og anvendes som retskilder
 • Afgøre og vurdere efter hvilke civilprocessuelle regler bestemte sagstyper skal behandles, herunder kunne identificere betydningen heraf for sagens videre forløb
 • Argumentere og konkludere vedrørende forskellige mulige juridiske løsninger af konkrete problemstillinger i sagsforløbet
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om de civilprocessuelle reglers indhold og begrundelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Det forventes, at man møder fysisk frem til undervisningen med henblik på deltagelse i gruppe – og projektarbejde.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnCivilproces
Prøveform
Skriftlig
3 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCivil Procedure
ModulkodeKA-JU-20-S47
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen & Lasse Højlund Christensen: Den Civile Retspleje, Pejus, seneste udgave (udkommer 17. august 2020)
 • Eventuelt yderligere materiale vil blive gjort tilgængeligt på Moodle