Punktafgifter

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Den punktafgiftsretlige regulering
 • Formålet med den punktafgiftsretlige regulering.
 • De grundlæggende punktafgiftsretlige økonomiske og juridiske principper, herunder særligt punktafgiftssystemet og hensynene bag, det punktafgiftspligtige vareområde, overgang til forbrug, opgørelse og beregning af de punktafgiftspligtige mængder og værdier, kvalificering af de punktafgiftspligtige personer og disses rettigheder og forpligtelser, kvalificering af de betalingspligtige personer, anvendelse af reglerne om fritagelse for betaling af punktafgifter, anvendelse af reglerne om godtgørelse af allerede betalt punktafgift, valg af beregningsmetode og -principper til brug for godtgørelse af punktafgifter, fakturerings- og regnskabsbestemmelser, angivelse og indbetaling af skyldige punktafgifter samt sanktioner ved overtrædelse
 • De relevante retskilder relateret til punktafgifter
 • Relevant punktafgiftsretlig praksis, såvel national som EU-retlig

Færdigheder

 • Anvende punktafgiftsretlige begreber og terminologi korrekt
 • Opgøre og beregne såvel punktafgiftspligtige mængder og værdier samt fritagelser og godtgørelser på baggrund
 • Af den studerendes viden om mulige beregningsmetoder
 • Angive punktafgifter korrekt
 • Anvende de grundlæggende punktafgiftsretlige principper, således at den studerende bliver i stand til at fortolke og anvende de komplicerede regelsæt og som følge heraf i stand til at kvalificere og beregne de punktafgiftspligtige transaktioner
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem 2 parter i relation til de punktafgiftsretlige problemstillinger og fremkomme med begrundet svar på tvistens løsning
 • identificere de punktafgiftspligtige produkter og anvende lovgivningen herpå, herunder i forbindelse med bestemmelser om fritagelse for og godtgørelse for afgifter og præsentere og argumentere på baggrund af afgiftsretlige problemstillinger
 • Det forventes af de studerende, at de deltager aktivt i undervisningen, herunder ved mundtlige og skriftlige præsentationer for klassen

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på punktafgiftsretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for særligt spørgsmålet om de afgiftspligtige produkter og tilhørende fritagelses- og godtgørelsesbestemmelser
 • Beregne, opgøre og angive afgifter korrekt efter hensyntagen til relevante fritagelses- og godtgørelsesmuligheder
 • Administrere virksomhedernes håndtering af punktafgiftsretlige forhold
 • Formulere sig klart og velstruktureret om punktafgiftsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • Rådgive om muligheder og begrænsninger samt sanktioner inden for punktafgiftsretten i relation til punktafgiftspligtige produkter rådgive om fakturerings- og regnskabsbestemmelser

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPunktafgifter
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExcise Duties
ModulkodeKA-JU-20-S34
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Punktafgiftslovgivningen
 • Udvalgte afgørelser
 • Udvalgte artikler
 • Uddrag af SKATs juridiske vejledning