Erhvervsmiljøret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil
 • Den miljø- og planretlige regulering danner bl.a. grundlag for både byggeretten samt håndteringen og anvendelsen af fast ejendom og arealer i øvrigt
 • Modulet henvender sig til de studerende, der ønsker en fundamental viden om reguleringen af fast ejendom og arealanvendelsen
 • Modulet henvender sig til de studerende der eksempelvis ønsker en karriere som advokater indenfor fast ejendom, miljøret eller forsyningsvirksomhed. Herudover henvender faget sig til de studerende, der ønsker en karriere som offentligt ansatte i kommunerne eller statsadministrationen indenfor reguleringen af fast ejendom og forsyning
 • Modulet er tilrettelagt med en betydelig praktisk og operationel indgangsvinkel til anvendelse af miljøretten som advokat eller som sagsbehandler ved offentlige godkendelses- og tilsynsmyndigheder

Læringsmål

Viden

 • Planlovgivning og fysisk planlægning samt miljøvurdering af planer og programmer
 • Virksomheders miljøforhold, herunder miljøvurderinger af projekter, miljøgodkendelse af industrivirksomheder og jordforurening
 • Naturbeskyttelsesloven og EU-habitatreguleringen
 • Vandplanlægning
 • Den EU-retlige påvirkning af miljø- og planretsområdet
 • Miljøprocessuelle regler, herunder offentlighedens inddragelse og klageadgang
 • Tilsyn og håndhævelse, herunder miljøstrafferet

Færdigheder

 • Identificere og redegøre for relevant planlovgivning, 
 • Identificere og redegøre for relevant naturbeskyttelses- og miljølovgivning ifm. benyttelse og beskyttelse af natur, vand, jord og luft
 • Redegøre for tilsyns- og håndhævelsesretlige problemstillinger
 • Identificere og anvende relevant lovgivning og principper i forbindelse med løsningen af praktiske problemstillinger
 • Identificere og anvende relevant lovgivning og principper i forbindelse med løsningen af praktiske problemstillinger

Kompetencer

 • Kunne identificere, analysere og vurdere tværgående problemstillinger inden for miljø- og planretten
 • Kunne rådgive erhvervsvirksomheder og offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold 
 • Kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget på et videnskabeligt grundlag
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for miljø- og planretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og andre interessenter i et korrekt sprog

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnErhvervsmiljøret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelEnvironmental and Planning Control Law in Company Perspective
ModulkodeKA-JU-20-S30
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Mogens Moe og Jacob Brandt, Miljøret, seneste udgave  (uddrag)
 • E-kompendium i miljø- og planret, 2018 (Flemming Elbæk)
 • Udvalgte domme og afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet (nu Planklagenævnet og Miljø- og Fødevareklagenævnet)