Immaterialret

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Immaterialret og Intellectual Property Law er indbyrdes udelukkende. Man kan derfor kun følge ét af disse fag

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Om ophavsret, patentret, brugsmodelret, designret, varemærkeret, immaterialretlige kontrakter og håndhævelsen af disse

Færdigheder

 • At redegøre for indholdet af de enkelte immaterialretlige discipliner og deres forhold til hinanden
 • At redegøre for de interdisciplinære forskelle og ligheder
 • At redegøre for de interdisciplinære fordele og ulemper
 • At identificere immaterialretlige problemer ud fra et komplekst materiale
 • At analysere immaterialretlige problemstillinger, argumentere for forskellige fagligt begrundede løsninger og foretage en kritisk afvejning af de retlige argumenter
 • At formidle og formulere sin viden og argumentation fagligt og sprogligt korrekt
 • På en struktureret og sammenhængende måde

Kompetencer

 • At anvende den juridiske metode på immaterialretlige spørgsmål
 • At kvalificere og relatere juridiske problemstillinger inden for immaterialretten
 • At kunne vurdere, analysere og rådgive om reglernes indhold og begrundelse samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse
 • At formulere sig klart og velstruktureret om immaterialretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Cases
 • Workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnImmaterialret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelIntellectual Property Law
ModulkodeKA-JU-20-S28
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Jens Schovsbo, Morten Rosenmeier og Clement Salung Petersen: Immaterialret, 5. udg., Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Seneste udgave