Udvidet Konkurs- og Rekonstruktionsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

Rekonstruktion:

 • Rekonstruktionslovgivningen
 • Fristdage
 • Rekonstruktionsforløbet
 • Aktører i rekonstruktionsbehandlingen
 • Kreditorpositioner i rekonstruktionsbehandlingen
 • Dispositioner under rekonstruktionsbehandlingen
 • Frivillige gældsordninger
 • Indholdet i rekonstruktionen (tvangsakkord og / eller virksomhedsoverdragelse),
 • Tvangsakkord herunder:
 • Fordringsklassifikation
 • Modregning
 • Solidariske skyldforhold
 • Gensidigt bebyrdende aftaler
 • Panthaverens stilling
 • Virksomhedsoverdragelse
 • Rekonstruktionens virkninger
 • Sanering af erhvervsmæssig gæld

Konkurs:

 • Omstødelse ved pant i vekslende aktiver
 • Lønmodtagernes stilling
 • Konkursbegæringen
 • Konkursdekretet
 • Hæftelse, sikkerhed og ansvar
 • Etablering, valg og afsættelse af bostyre
 • Andre dispositioner på dekretmødet
 • Afhøringer i skifteretten
 • Fordringsprøvelse og retssager
 • Skifterettens tilsyn med boets behandling
 • Boets slutning og genoptagelse
 • Tvangsopløsning af selskaber

Færdigheder

 • At definere og strukturere et juridisk problem og løsningen herpå
 • At identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i overensstemmelse hermed
 • At argumentere for relevante løsninger er konkurs- og rekonstruktionsretlige problemstillinger
 • At udtrykke sig juridisk korrekt og præcist om fagets problemstillinger

Kompetencer

 • Anvende reglerne indenfor rekonstruktion og konkursret
 • Præsentere et synspunkt og argumentere herfor klart og velstruktureret
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse.

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvidet Konkurs- og Rekonstruktionsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelExtended Bankruptcy Law
ModulkodeKA-JU-20-S21
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Henry Heiberg, Lars Lindencrone Petersen og Anders Ørgaard: Rekonstruktionsret, seneste udgave - Kapitel 1-8 og 10-11
 • Torben Kuld Hansen og Lars Lindencrone Petersen: Insolvensprocesret, seneste udgave
 • Hele bogen undtagen kapitel 2