Udlændingeret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Dansk udlændingeret. Udlændinges ret til indrejse og ophold i Danmark
 • Grundbegreber, hovedsondringer og myndighedsstruktur
 • Udlændingerettens sammensatte retskildemateriale og påvirkningen fra internationale retskilder
 • Afvisning, overførsel, Dublin-systemet
 • Materiel og processuel asylret/flygtningeret
 • Familiesammenføring
 • Indrejse og ophold efter EU-reglerne
 • Tidsbegrænset opholdstilladelse, forlængelse og permanent opholdstilladelse
 • Opholdsrettens ophør (inddragelse og bortfald)
 • Udvisning
 • Udsendelse, frihedsberøvelse, ”motivationsfremmende foranstaltninger”, ”tålt ophold”

Færdigheder

 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og praksis samt samspillet mellem udlændingerettens retskilder
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af udlændingerettens videnskabelige problemstillinger og fremkomme med begrundede forslag til løsning af disse redegøre for gældende ret samt kunne reflektere over indholdet i de danske udlændingeretlige regler

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger, som fakta giver anledning til inden for udlændingeretten
 • Kunne redegøre for gældende teori, reglernes indhold og gældende ret
 • Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for udlændingeretten og fremkomme med begrundede forslag til løsninger

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Gruppearbejde
 • Der arrangeres en studietur til København og Sandholmlejren, hvor 2 af de 13 lektioner afvikles

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdlændingeret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelImmigration Law
ModulkodeKA-JU-20-S20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Udlændingeret, 4. udgave, (Bind 1), Jurist- og Økonomforbundet, seneste udgave
 • Udlændingeret, 4. udgave, (Bind 2), Jurist- og Økonomforbundet, seneste udgave (Bind 2 er kun  pensum såfremt den når at blive udgivet inden sept.)
 • Kompendium og online materiale