Lejeret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Faget giver den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Lejerettens retskilder, herunder præceptive og deklaratoriske lovbestemmelser og disses samspil med den almindelige obligationsret, kontraktbestemmelser, herunder ministeriets typeformular for boliglejemål, retspraksis samt eventuelt i begrænset omfang administrativ praksis fra huslejenævn og huslejeankenævn
 • Lejelovgivningens anvendelsesområde, herunder lejebegrebet, ejendomsbegrebet og de forskellige lejeloves anvendelsesområder
 • Fast indarbejdet lejeretlig terminologi
 • Emnerne for undervisningen vil være følgende:
 • En generel introduktion til lejeretten og lejelovgivningen

Særligt om boliger:

 • Indgåelse af boliglejeaftaler
 • Fordeling af vedligeholdelsesbyrder
 • Flytteopgør
 • Lejefastsættelse
 • Succession på lejer- og udlejerside
 • Opsigelse og ophævelse

Særligt om erhvervslejemål:

 • Indgåelse af erhvervslejeaftaler, fastlæggelse af lejers brug af det lejede og vilkår om fordeling af vedligeholdelsespligter
 • Markedslejefastsættelse
 • Afståelse, opsigelse og ophævelse

Færdigheder

 • Indgåelse af boliglejeaftaler
 • Fordeling af vedligeholdelsesbyrder
 • Flytteopgør
 • Lejefastsættelse
 • Succession på lejer- og udlejerside  
 • Opsigelse og ophævelse

Særligt om erhvervslejemål:

 • Indgåelse af erhvervslejeaftaler
 • Fastlæggelse af lejers brug af det lejede
 • Vilkår om fordeling af vedligeholdelsespligter
 • Markedslejefastsættelse
 • Afståelse, opsigelse og ophævelse

Kompetencer

 • Anvende reglerne indenfor bolig- og erhvervsret
 • Præsentere et synspunkt og argumentere herfor klart og velstruktureret
 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger samt konsekvenserne ved reglernes overtrædelse

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLejeret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTenancy Regulation
ModulkodeKA-JU-20-S13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Hans Henrik Edlund og Niels Grubbe: Boliglejeret, seneste udg., Karnov Group, seneste udgave. (ca. 2/3)
 • Niels Gangsted-Rasmussen og Jeppe Wedel-Nielsen: Erhvervslejemål, seneste udg., Karnov Group, senest udgave (ca. 3/4)
 • Hans Henrik Edlund i T: BB 2016.180 ff: ”Om indgåelse af lejeaftaler”
 • Studerende kan med fordel tillige anvende Karnovs Særtryk af Leje- og Boliglejelove, seneste årgang
 • I forbindelse med undervisningen vil der blive stillet små konkrete case-opgaver, som de studerende skal løse mellem lektionerne, og der vil tillige blive udleveret konkrete eksempler på kontraktmateriale og nævnsafgørelser