Kandidatspeciale

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Specialet skal være den afsluttende eksamen på studiet. Den studerende må ikke mangle at bestå andre eksamener

Der kan dispenseres fra dette.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • På 4. semester udarbejder den studerende et kandidatspeciale svarende til 30 ECTS.
 • Kandidatspecialet skal dokumentere færdigheder i at anvende videnskabelige teorier og metoder under arbejdet med et fagligt afgrænset emne inden for det faglige indhold i den samlede uddannelse
 • Den studerende skal i et skriftligt kandidatspeciale og en mundtlig projekteksamen demonstrere kendskab til og evne til selvstændigt at bruge fagets metoder, samt viden og kompetencer inden for det felt, den studerende vælger at undersøge
 • Et juridisk kandidatspeciale er ikke et fag, og en række faglige krav til speciale følger af det valgte områdes fag

Læringsmål

Viden

 • Den studerende skal opnå viden om et udvalgt juridisk fagområde. Metodevalget følger af formålet. En beskrivelse af kravene til specialet angår derfor navnligt form og formelle krav

Færdigheder

 • Selvstændigt at afgrænse, beskrive og analysere et juridisk emne
 • Selvstændigt kunne igangsætte og gennemføre fagligt (og eventuelt tværfagligt) samarbejde og påtage sig ansvar herfor inden for rammerne af et større videnskabeligt projekt
 • Styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse og uforudsigelige og at kunne finde løsningsmodeller inden for rammerne af et større videnskabeligt projekt
 • Selvstændigt at kunne finde, anvende og prioritere kildemateriale under hensyn til det valgte juridiske stofområdes karakter
 • Selvstændigt at kunne udarbejde en videnskabeligt funderet præsentation af juridisk stof

Kompetencer

 • Afgrænse, strukturere og videnskabeligt begrundet at præsentere et fagområde i et præcist sprog med korrekt anvendelse af fagdisciplinens terminologi
 • Præsentere alt relevant kildemateriale i en logisk struktureret form og analysere og kritisk videnskabeligt vurdere værdien af de enkelte kilder samt grundlaget for at drage konklusioner
 • Reflektere over udenlandsk eller international rets betydning for området
 • Reflektere over det videnskabelige grundlag for løsninger eller nye løsninger på vidensområdets problemstillinger
 • Formidle forskningsbaseret viden, herunder vise kompetence til faglig dialog med såvel videnskabeligt kyndige, praktisk-fagligt udøvende og ikke-fagligt kyndige
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering inden for rammerne af et større videnskabeligt projekt

Undervisningsform

 • Vejledning
 • Gruppearbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 810 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnKandidatspeciale
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
30 minutters eksamen x antal i gruppen
ECTS30
Tilladte hjælpemidlerSpecialet må medbringes til eksamen
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Der henvises til Juridisk Instituts retningslinjer for kandidatspecialer

Fakta om modulet

Engelsk titelMaster Thesis
ModulkodeKA-JU-20-4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet