Skatteret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet tilsigter at give den studerende en solid forståelse for skatterettens grundprincipper og princippernes anvendelse på konkrete skatteretlige problemstillinger. Det tilsigtes, at den studerende tilegner sig særlig viden om beskatning af selvstændigt erhvervsdrivende, herunder principperne for skatternes beregning. Det tilsigtes yderligere, at den studerende kan formulere sig klart og velstruktureret om skatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi.

Skatteforvaltningens opbygning, indkomstbegreber og skatteberegning, driftsomkostninger, erhvervsindkomst, gaver og andre indtægter, rette indkomstmodtager. Skatteretlige konsekvenser af realisation af forskellige former for værdipapirer, virksomheder og aktiver.

Læringsmål

Viden

 • Skatterettens retskilder og princippet om rette indkomstmodtager
 • Subjektiv skattepligt
 • Indkomstbegrebet og indkomstkategorier
 • Driftsomkostninger og tab
 • Erhvervsmæssig virksomhed
 • Afskrivninger
 • Beskatning af gaver og andre indtægter
 • Realisationskriterier
 • Aktieindkomst, ejendomsavance og kursgevinster
 • Overdragelse af erhvervsvirksomhed

Færdigheder

 • Identificere relevante skatteretlige problemstillinger
 • Redegøre for skatteretlige regler
 • Analysere reglernes indhold og argumentere for valg af retskilde
 • Anvende skattelovgivningens bestemmelser korrekt
 • Formidle faglige problemstillinger og løsningsmodeller til både fagfæller og ikke-specialister
 • Formulerer og formidle forskningsbaseret viden

Kompetencer

 • Anvende juridisk metode på skatteretlige spørgsmål
 • Kvalificere og relatere skatteretlige problemstillinger i forhold til skattelovgivningens regler og principper
 • Formulere sig klart og argumentere kvalificeret om skatteretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne vurdere og analysere reglernes indhold
 • Kunne deducere juridiske løsninger på de skatteretlige problemstillinger ved anvendelse af skattelovgivningen og andre relevante retskilder
 • Argumentere overbevisende for juridiske løsninger på de skatteretlige problemstillinger
 • Foretage vurderinger og træffe valg i en kompleks sammenhæng

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Cases
 • Holdøvelser

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSkatteret
Prøveform
Skriftlig
4 timers eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler• Tilladte hjælpemidler til skriftlig eksamen: Alle
• Internetadgang: Ingen
• Der må kun medbringes én elektronisk enhed til eksamen (fx én bærbar computer eller én tablet i alt)
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTax Law
ModulkodeKA-JU-20-1
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget.

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Liselotte Madsen, Jane Bolander, Anders Nørgaard Laursen og Inge Langhave: Lærebog om indkomstskat, Djøf forlag, seneste udgave