Entrepriseret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Aftaleindgåelse inden for byggeriet, herunder standardaftalerne ABR 89/ABR 18 og AB92/AB 18
 • Entrepriserettens og byggerettens samspil med tingsretten og den almindelige obligationsret.
 • Samarbejdsformer ved byggeri mellem rådgivere, bygherrer og entreprenører og samspil i projekterings- og udførelsesfasen
 • Ansvarsnormer for entreprenører, rådgivere m.fl. og særlige hensyn i byggeriet, herunder fristforlængelse, dagbod, udbedringsret mv.
 • Problemerne i forbindelse med arbejdets udførelse, samvirkereglen, bygherrens ændringsret samt risikoen for problemer med jordbundsforhold.
 • Misligholdelsen af entrepriseaftalen, herunder forsinkelsesansvar, fristforlængelse, dagbodordning og ansvar i forbindelse med mangler ved arbejdets udførelse og anvendte materialer
 • Byggerettens begreber og terminologi.
 • De for byggeretten relevante retskilder, herunder lovbestemmelser, uskrevne retsregler og retlige afgørelser i voldgift og ved domstole

Færdigheder

 • Redegøre for entreprise- og byggerettens regulering under anvendelse af korrekte begreber og terminologi
 • Analysere og vurdere videnskabelige problemstillinger, der knytter sig til byggeriet og dets aktører, herunder rådgivere, bygherrer og entreprenører i byggeriets faser
 • Afgøre og vurdere retlige spørgsmål inden for entreprise- og byggeretten, herunder kunne identificere det retlige indhold af en tvist mellem to eller flere parter og beskrive denne i entrepriseretlig terminologi samt fremkomme med begrundet forslag til tvistens løsning ved brug af relevante retskilder

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk entreprise- og byggeret
 • På et videnskabeligt grundlag kunne opstille nye løsninger, vælge relevante løsninger og begrunde valget ved indgåelse af entrepriseaftaler og ved afgørelser af tvister
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden og diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for entreprise- og byggeretten med både fagfæller, ikke-specialister, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog
 • Kunne påtage sig professionelt ansvar, og kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEntrepriseret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Faget er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 9. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelConstruction Law
ModulkodeKA-JU-13-S6
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Torsten Iversen: Entrepriseretten, Jurist- og Økonomiforbundets Forlag, seneste udgave
 • Erik Hørlyck: Entrepriseret- AB 18, 2019 Djøf forlag