Videregående Straffeproces

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

At modulet Strafferet er bestået

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Straffesystemets opbygning og hvilke aktører der indgår (domstolene, politi/anklagemyndighed, forsvareren, mistænkte/sigtede, vidner m.fl.)
 • Efterforskning af forbrydelser og politiets tvangsindgreb over for den enkelte (ransagning, aflytning, legemsindgreb, varetægtsfængsling mv.)
 • Nye efterforskningsmetoder (dna, hemmelig agentvirksomhed, observation af køretøjer ved montering af GPS-udstyr, efterforskning på internettet mv)
 • Afvejningen mellem hensynet til opklaringen af forbrydelser og hensynet til den enkeltes retssikkerhed
 • Proceduren fra anmeldelse til domsafsigelse, herunder bevisførelsen i form af vidner og tekniske beviser
 • Erstatning for uberettigede tvangsindgreb.
 • De væsentlige straffeprocessuelle retsprincipper

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi
 • Redegøre for de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Redegøre for gældende ret, sammenhænge og forskelle inden for fagets område
 • Redegøre for fagets anvendelse i det praktiske retsliv

Kompetencer

 • Kunne identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for straffeprocessen
 • Anvende straffeprocessuelle regler på en måde, der afspejler arbejdsformen i det praktiske retsliv, og
 • Selvstændigt kunne tage ansvar for egen faglige udvikling og specialisering

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående Straffeproces
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelCriminal Procedure
ModulkodeKA-JU-13-S27
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Michael Kistrup, Jakob Lund Poulsen, Thomas Rørdam og Jens Røn: Straffeprocessen (uddrag), Forlaget Thomson (GadJura), seneste udgave
 • Diverse domme og artikler