Mediation

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil
 • Der gennemføres løbende rollespil, så du skal være indstillet på at møde op og deltage i timerne. Mediation kan man ikke læse sig til

Læringsmål

Viden

 • Forhandlingsteori
 • Konfliktforståelse, herunder konflikters årsager og udvikling samt optrapning og nedtrapning, de teoretiske principper bag konfliktløsning, herunder de seks stilarter i mediation: Oprindelig, transformativ, humanistisk, kognitiv systemisk, narrativ og aftalefokuseret mediation
 • Spørgeteknik

Færdigheder

 • Redegøre for fagets begreber og terminologi samt anvende disse korrekt
 • Redegøre for de teoretiske redskaber, mediator kan benytte sig af i forbindelse med konfliktløsning
 • Forstå årsagerne til at den konflikt opstår samt hvorfor konflikten udvikler sig
 • Anvende fagets begreber og terminologi i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger, og anvende den teoretiske viden om mediation, forhandling og konflikt til løsning af en konkret tvist mellem to parter på en sådan måde, at begge parter føler sig som vindere

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af korrekt terminologi
 • Kunne redegøre for gældende teori
 • Kunne redegøre for fakta og kvalificere indholdet af en given tvist
 • Kunne redegøre for anvendelsen af de seks stilarter indenfor mediation samt forhandlingsteknik i forbindelse med en mægling mellem to uenige parter med henblik på at opnå en løsning, hvor begge parter føler sig tilfredse
 • Kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering
 • De oven for beskrevne kompetencer, der skal opnås, skal derfor ses i lyset af de overordnede læringsmål for henholdsvis HA-jur, BA-jur, cand.merc.jur og cand.jur uddannelserne

Undervisningsform

 • Forelæsninger
 • Rollespil

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Forudsætning for indstilling til prøven

 • Aflevering af synopsis

Prøver

Prøvens navnMediation
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Synopsis må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Faget er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 8. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelMediation
ModulkodeKA-JU-13-S26
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Vibeke Vindeløv: Konfliktmægling, Jurist- og Økonomforbundets Forlag, seneste udgave
 • Trond Lexau: Juridisk Sett, Frydenlund, 1. oplag, seneste udgave