Forbrugerret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Forbrugerrettens danske og europæiske retskilder
 • Forbrugerbegrebet
 • Markedsføring overfor forbrugere:
 • Markedsføringslovens opbygning
 • God markedsføringsskik, herunder urimelige kontraktvilkår
 • Vildledende og aggressiv markedsføring
 • Specielle bestemmelser om reklameidentifikation, uanmodet henvendelse til bestemte aftagere, vejledning, markedsføring rettet mod børn og unge, salgsfremmende foranstaltninger, købsopfordringer, garanti, urimelige kontraktvilkår og prisoplysninger – herunder gebyrer og organiseret rabat mv
 • Forbrugerkøb:
 • Mangler, mangelsbeføjelser, reklamation m.m.
 • Særlige køb, herunder dørsalg og fjernsalg
 • Urimelige kontraktvilkår
 • Ansvar for rådgivning til forbrugere.
 • Passagerers rettigheder
 • Hæftelse og erstatning ved brug af betalingsinstrumenter
 • Retshåndhævelse ved forbrugerklager

Færdigheder

 • finde og anvende retskilder i forbrugerretten,
 • anvende begreber og terminologi korrekt på forbrugerrettens område, og
 • formulere sig klart og velstruktureret om forbrugerretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi.

Kompetencer

 • kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor forbrugerområdet,
 • identificere og diskutere relevante forbrugerretlige problemer,
 • kunne vurdere og analysere reglernes indhold samt konsekvenserne af reglerne,
 • forstå relevant praksis fra klagenævn og domstole,
 • kvalificere samspillet mellem de offentlig- og civilretlige regler til beskyttelse af forbrugerne
 • kvalificere samspillet mellem nationale regler og EU-retten vedrørende beskyttelse af forbrugerne, og
 • kunne tage ansvar for egen faglig udvikling og specialisering.

Undervisningsform

 • Workshops

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnForbrugerret
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
20 minutters eksamen pr. studerende
Gruppeeksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
Miniprojekt må medbringes
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelConsumer Law
ModulkodeKA-JU-13-S22
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis og Jan Trzaskowski: Markedsføringsretten, Ex Tuto Publishing, seneste udgave
 • Relevante love, direktiver og forordninger (oplyses forud for undervisningen)
 • Forarbejder til relevante love (oplyses forud for undervisningen)
 • Udvalgte danske domme og domme fra EU-domstolen (oplyses forud for undervisningen).
 • Afgørelser fra Forbrugerklagenævnet (oplyses forud for undervisningen)
 • Udtalelser og vejledninger fra Forbrugerombudsmanden (oplyses forud for undervisningen)
 • Artikler (oplyses forud for undervisningen).
 • EU-dokumenter (herunder resolutioner om forbrugerstrategi (oplyses forud for undervisningen)