Videregående Forvaltningsret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Er at give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Embedsmænds pligter
 • Gaver og bestikkelse
 • Aktindsigt (videregående problemstillinger)
 • Embedsmænds strafansvar
 • Forholdet mellem politikere og embedsmænd
 • God forvaltningsskik
 • Sondringen mellem skøn og retsanvendelse (videregående problemstillinger)
 • Sammenligninger af prøvelsessystemer (rekurs, tilsyn, ombudsmanden, domstolsprøvelse m.fl.)
 • Proportionalitetsprincippet
 • (Der tages forbehold for ændringer i forbindelse med fagets tilrettelæggelse)

Færdigheder

 • Finde og anvende retskilder i forvaltningsretten, herunder at forholde sig til og kende betydning af forskellige kilder (god forvaltningsskik, retsregler, EU-regler m.v.)
 • Analysere forvaltningsretlige problemstillinger, der er på et højere og mere avanceret niveau end den almindelige, grundlæggende forvaltningsret (obligatorisk pensum på 2. år)
 • Kende og anvende mere specialiserede og avancerede problemstillinger i forvaltningsretten
 • Anvende begreber og terminologi på forvaltningsrettens område korrekt
 • Formulere sig klart og velstruktureret om forvaltningsretlige spørgsmål med anvendelse af korrekt terminologi

Kompetencer

 • Kvalificere og relatere juridiske problemstillinger indenfor den del af forvaltningsretten, der dækker mere avancerede og specialiserede problemstillinger end den grundlæggende forvaltningsret (inden for de udvalgte temaer) og identificere og diskutere relevante forvaltningsretlige problemer

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående Forvaltningsret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med E     rhvervsøkonomi-jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Administrative Law
ModulkodeKA-JU-13-S20
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Oplyses senere