Persondataret

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

 • Den persondataretlige emneverden (herunder introduktion til Datatilsynet og Det Europæiske Databeskyttelsesråd)
 • Persondatadirektivet, persondataloven, persondataforordning og databeskyttelseslov
 • Generelle persondataretlige principper
 • Persondataretlige definitioner
 • Oplysningskategorier (inkl. cpr.nr.)
 • Grundlaget for behandling af personoplysninger.
 • Registreredes rettigheder (oplysningspligt, indsigtsret mv.)
 • Sikkerhedsbestemmelser
 • Behandlinger, som kræver anmeldelse til/tilladels fra Datatilsynet
 • Overførsel af oplysninger til tredjelande
 • Data Protection by Design og by Default samt konsekvensanalyser (DPIA)
 • Sanktioner
 • Fagets begreber og terminologi
 • De videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til faget
 • De relevante retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser og afgørende retspraksis
 • Fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger
 • Gældende ret

Færdigheder

 • Anvende persondataretlige begreber og terminologi korrekt
 • Kendskab til relevant persondataretlig praksis fra Datatilsynet, danske domstole og EU-Domstolen
 • Viden om eksistensen af afgørelser fra andre internationale administrative organer samt domstole,
 • De relevante persondataretlige retskilder (herunder også EU-retlige kilder)
 • Bevidsthed om placeringen og betydningen af persondataretten i forhold til de andre juridiske områder, som den påvirker, og anvendelse den juridiske metode på de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til persondataretten

Kompetencer

 • Identificere og formulere videnskabelige problemstillinger inden for dansk og europæisk persondataret
 • Bruge den videnskabelige indsigt til at opstille nye løsninger på persondataretlige problemstillinger, vælge de rette løsninger i en persondataretlig kontekst og i begge sammenhænge være i stand til at begrunde de valg, der træffes
 • Kunne formidle forskningsbaseret viden inden for persondataretten
 • Diskutere professionelle og videnskabelige problemstillinger inden for persondataretten med både fagfæller, ikke-specialister, IT-professionelle, samarbejdspartnere og brugere i et korrekt sprog, og med afsæt i den tilegnede viden selvstændigt kunne tage ansvar for sin egen faglige udvikling og specialisering inden for persondataretten

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPersondataret
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 • Modulet er samlæst med Erhvervsøkonomi-jura 8. semester

Fakta om modulet

Engelsk titelData Protection Law
ModulkodeKA-JU-13-S19
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Henrik Udsen: Databestyttelsesret, gratis på https://databeskyttelsesret.dk
 • Diverse relevante persondataretlige artikler.
 • Diverse dokumenter fra Det Europæiske Databeskyttelsesråd.
 • En række domme fra EU-Domstolen og afgørelser fra Datatilsynet.