Moms

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Faget er målrettet studerende på erhvervsøkonomi-jurastudiet, men kan også vælges af studerende på jurastudiet

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil

Læringsmål

Viden

Formålet med momslovgivningen

 • De grundlæggende økonomiske og juridiske principper, herunder særligt momsens neutralitet,
 • Den momspligtige transaktion,
 • Kvalificering af den afgiftspligtige person,
 • Leveringsstedet for varer og ydelser,
 • Reglerne om fritagelse for betaling af moms og afgift,
 • Reglerne om momsfradrag/godtgørelse af moms,
 • Kvalificering af de betalingspligtige personer,
 • Opgørelse og beregning af de afgiftspligtige mængder og værdier
 • Valg af beregningsmetode og –principper til brug for godtgørelse af moms
 • Momsfradragsret
 • Fakturerings- og regnskabsbestemmelser og angivelse og indbetaling af skyldig moms

Færdigheder

 • Anvende momsretlige begreber og terminologi korrekt
 • Redegøre for de relevante retskilder, herunder de relevante momsretlige retskilder og relevant momsretlig praksis, såvel nationalt som EU-retligt,
 • Redegøre for gældende ret,
 • Opgøre og beregne såvel afgiftspligtige mængder og værdier samt fritagelser og godtgørelser på baggrund af den studerendes viden om mulige beregningsmetoder,
 • Angive moms korrekt,
 • Anvende de grundlæggende momsretlige principper, således at den studerende bliver i stand til at fortolke og anvende de komplicerede regelsæt og som følge heraf i stand til at identificere, kvalificere og i givet fald beregne de afgiftspligtige transaktioner, og
 • Identificere det retlige indhold af en tvist mellem 2 parter i relation til de momsretlige problemstillinger og fremkomme med begrundet svar på tvistens løsning.

 

Kompetencer

 • Formulere sig klart og velstruktureret om momsretlige forhold med anvendelse af korrekt terminologi,
 • Kunne analysere fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til inden for momsretten,
 • Kunne redegøre for reglernes indhold og gældende ret, og anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål og teoretiske problemstillinger inden for momsretten, samt fremkomme med begrundede forslag til løsninger. I den forbindelse skal den studerende blandt andet kunne grundlæggende vurdere og analysere en given problemstilling og i forlængelse heraf rådgive om reglernes indhold, beregne, opgøre og angive moms korrekt efter hensyntagen til særligt relevante fritagelses- og godtgørelsesmuligheder, rådgive om grundlæggende muligheder og begrænsninger inden for momsretten i relation til afgiftspligtige produkter og rådgive om fakturerings- og regnskabsbestemmelser.

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMoms
Prøveform
Mundtlig
20 minutters eksamen
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Det forventes af de studerende, at de deltager aktivt i undervisningen, herunder ved mundtlige og skriftlige præsentationer for klassen.

Faget er sammenlæst med Erhvervsøkonomi-jura 9. semester.

Fakta om modulet

Engelsk titelVAT
ModulkodeKA-JU-13-S13
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!
Den præcise angivelse af pensum fremgår af lektionsoversigten i faget

 • Momslovgivningen
 • Udvalgte dele af momslovgivningens forarbejder
 • Uddrag af SKATs Juridiske vejledning
 • En længere række nærmere specificerede afgørelser og artikler