Barnet i familieretten

2024/2025

Forudsætninger for deltagelse i modulet

Der forudsætter, at faget Famiie- og Arveret fra bacheloruddannelsen er bestået.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

 • Undervisningsforløbet sigter mod at give den studerende en både akademisk og praktisk tilgangsvinkel samt dybdegående indsigt i en række børneretlige spørgsmål, som ikke er behandlet dybdegående på grunddelen
 • At give den studerende mulighed for supplerende faglighed der kan indgå i en selvvalgt uddannelsesmæssige og dermed erhvervsmæssige profil
 • At give den studerende det metodiske og/eller emnemæssige grundlag for at kunne skrive sit kandidatspeciale

Læringsmål

Viden

 • Retsstillingen mellem børn og forældre, hvor aktuelle emner behandles
  • Forældreansvar og bopæl, herunder forældremyndighedsindehavernes kompetencer i forhold til bopælsforælderen, fx skolevalg, flytning og ophævelse af den fælles forældremyndighed.
  • Børns samvær med samværsforælderen og andre
  • Børns inddragelse bl.a. i sager om forældremyndighed, samvær
  • Det familieretlige system, herunder sagsbehandlingsregler ved tvister om forældremyndighed, bopæl og samvær
  • Nye familieformer og dets betydning
   • I arveretten
   • I familieretten
   • Brugen af surrogatmødre
   • Regnbuefamilier
  • Adoption
  • Anvendelsen af menneskeretlige regler i dansk familieret
   • Den Europæiske Menneskerettighedskonvention og Børnekonventionen

Færdigheder

 • Identificere, vurdere og formidle de videnskabelige problemstillinger, som knytter sig til udvalgte familie- og børneretlige emner
 • Analysere og redegøre for de anvendte retskilder, herunder fagets teori, lovbestemmelser, og afgørende retspraksis på disse områder
 • Anvende fagets begreber, terminologi og relevante retskilder i forbindelse med diskussion af fagets videnskabelige problemstillinger og cases
 • Analysere og redegøre for gældende ret på udvalgte områder med fokus på retskildeanvendelse i den juridiske argumentation og metode

Kompetencer

 •   Formulere sig klart og velstruktureret med anvendelse af den korrekte terminologi inden for familie- og børneretten
 •     Identificere, redegøre og analysere relevant fakta og kvalificere indholdet af de juridiske problemstillinger dette fakta giver anledning til inden for familie- og børneretten
 •    Kunne redegøre for og diskutere reglernes indhold, retspraksis, gældende teori og gældende ret i relation til konkret cases
 •     Anvende juridisk metode på såvel konkrete spørgsmål som teoretiske og praktiske problemstillinger inden for familie- og børneretten, og fremkomme med begrundede forslag til løsninge

Undervisningsform

 • Forelæsninger

Omfang og forventet arbejdsindsats

 • 270 timer

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBarnet i familieretten
Prøveform
Mundtlig
Gruppeeksamen på baggrund af en synopsis. 20 minutter per studerende.
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Dette kursusfags formål afspejler sig i undervisningsformen. Vi går i dybden med udvalgte konkrete, aktuelle familie- og arveretlige emner for at udbygge din kunnen og viden om familie- og arveret. Hensigten er ikke kun er at lære det konkrete spændende emne, men også at du lærer at tilegne dig den praktiske og retlige fremgangsmåde til at vurdere og løse (familie- og arveretlige) sager

Fakta om modulet

Engelsk titelThe child in Family Law
ModulkodeKA-JU-13-S12
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.jur.
StudienævnJuridisk Studienævn
InstitutJuridisk Institut
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet

Litteratur

OBS litteratur er først endelig 3 uger før semesterstart!

 • Pensum i faget fastlægges senere. Materialet vil givetvis bestå af udvalgte dele af bøger, artikler og retspraksis – men også konkrete cases.